Losowy obrazek... odśwież, a zobaczysz inny!

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne

Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne to studia w zakresie merytorycznego
i dydaktycznego przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu: religii. Przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunkach, które dały pełne przygotowanie do nauczania innego przedmiotu (szkole podstawowej i ponadpodstawowej), którzy chcą zdobyć wiedzę, kompetencje i umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu religia w przedszkolu oraz w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia trwają 4 semestry. Zjazdy odbywają się w soboty, w godzinach 9.00-16.30. Ponadto przewidziane są też spotkania online w piątki w godzinach 17.30-20.30.
Zajęcia będą się odbywać w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie
(ul. Witolda 11 a).

Więcej informacji na temat studiów można znaleźć na stronie:
www.studiapodyplomowe.upjp2.edu.pl
Rekrutacja na studia trwa od 25 września do 5 października 2023 r.
Link do rekrutacji:
https://irk2.upjp2.edu.pl/pl/offer/SP_2023-2024-Z/programme/WT-PSTK-RZ-POD/?from=registration:SP_2023-2024-Z

Termin składania kompletu dokumentów w sekretariacie od 7 do 14 października br.
Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
• formularz rekrutacyjny wraz z podaniem o przyjęcie na studia, pobranym z konta kandydata w systemie IRK;
• dyplom ukończenia studiów, celem dokonania jego kopii do akt, albo uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu;
• dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do nauczania dowolnego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (o ile nie ma takiej informacji na dyplomie/suplemencie);
• list polecający od duszpasterza.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
1) uzyskanie wszystkich zakładanych efektów uczenia się określonych w programie studiów podyplomowych;
2) uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć;
3) uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.

Kierownikiem studiów jest ks. dr Marek Winiarski.

Udostępnij ten post:

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Zmień to i dodaj własny.

Zaloguj się, by móc komentować.