Losowy obrazek... odśwież, a zobaczysz inny!

Historia parafii

Tereny parafii Trzęsówka do 1788 r. należały do parafii Cmolas. Kościół pod wezwaniem św. Anny, jednonawowy, drewniany, kryty blachą, konstrukcji zrębowej został zbudowany w 1759 r. jako kaplica dworska przez Stanisława i Urszulę Kuczkowskich, tutejszych dziedziców. Następnie został powiększony o nawę przez Andrzeja Kuczkowskiego, podkomorzego króla Stanisława Augusta. W latach 1905-1905 został rozbudowany: przedłużono nawę, dobudowano kaplicę i wieżę na której obecnie są dwa dzwony, jeden odlany w 1759 r. przez Emanuela Wittwercka w Gdańsku, drugi z 1924 r. Kościółek został wybudowany na użytek właścicieli dworu.

W 1786 r. stał się kościołem rektoralnym a 1788 r. powstała nowa samodzielna parafia p.w. św. Anny. 27.07.1788 r. bp Florian Amand Janowski, Biskup Tarnowski, dokonał konsekracji tej świątyni. Wewnątrz polichromia figuralna i ornamentalna z 1905 r., wykonana przez malarzy Juliana Krupskiego i Leszczyńskiego, odnawiana w 1954 r. i 1976 r. przez malarza Stanisława Kuczka i Czesława Lenczowskiego ze Starego Sącza. Wyposażenie wnętrza barokowe. Ołtarz główny z XVII w. z uzupełnieniami rokokowymi z drugiej połowy XVIII w. Dwa ołtarze boczne z XVIII w. i późniejszy ołtarz w kaplicy. W kościele znajdują się organy wykonane przez F. W. Biernackiego z Krakowa.

W 1998 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła parafialnego. W wiosce Ostrowy Baranowskie wybudowano kaplicę dojazdową w latach 1982-1984. bp Józef Gucwa z Tarnowa 24.04.1985 r. poświęcił kamień węgielny a 02.09.1984 r. bp Jerzy Ablewicz, Biskup Tarnowski, poświęcił wybudowaną świątynię p.w. M.B. Częstochowskiej. Na cmentarzu znajduje się murowana kaplica fundacji ówczesnych właścicieli dóbr trzęsowskich – państwa Piaseckich, wybudowana w 1869 r. Wewnątrz jest ołtarz św. Józefa, który był w kaplicy zakonnej Sióstr Józefitek w Trzęsówce.

Z najnowszej historii parafii należy wspomnieć, że podczas wizytacji kanonicznej w 1998 r. zapadła decyzja o budowie nowego, większego i bardziej funkcjonalnego kościoła parafialnego w Trzęsówce. Dzieło to rozpoczęto 26.07.1998 r. poświęceniem placu pod nowy kościół przez Ks. Bp. Edwarda Białogłowskiego. Natomiast Ks. Bp. Kazimierz Górny 25.07.1999 r. wmurował kamień węgielny w nowo budowany kościół. Projekt jest realizowany przez Ks. Prałata Tadeusza Kuliga, Ks. Proboszcza Stanisława Majdę i obecne pokolenie.

Dnia 25 lipca 2004 roku na mszy świętej Ksiądz Biskup Kazimierz Górny Ordynariusz Rzeszowski dokonał poświęcenia nowego kościoła św. Anny. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, osobistości całej gminy powiatu i województwa.

Chociaż życie religijne tętni już w nowej świątyni prace przy kościele prowadzone są nadal, związane są z samym robotami wykończeniowymi i upiększaniem samego wnętrza.

Osoby chcące wspomóc upiększanie kościoła mogą składać ofiary na konto:

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej o/Cmolas
41 9180 1021 2002 1000 7780 0001
za co wszyscy parafianie składają serdeczne „Bóg zapłać”

Odpust parafialny: Niedziela przed lub po 26. VII;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Ostrowy Baranowskie – p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, odpust Niedziela po 26. 08.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2490, wiernych – 2487, innowierców – 1, niewierzących – 15

Terytorium:
Trzęsówka numery od 1 do 158 oraz od 179 do 277 – 1287;
Jagodnik406;
Kosowy ulice: Leśna, Nowa, Pańska, Piaskowa (część), Polna – 259;
Ostrowy Baranowskie – 538

Cmentarz: parafialny, 1,5 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:

"Zarys dziejów parafii Trzęsówka"
Mroczka Wojciech, ks. Zych Sławomir, Zarys dziejów parafii Trzęsówka, Kolbuszowa 2004
Pobierz plik PDF >>

Grabiec Józef, Parafia Trzęsówka, Zarys historyczny do r. 1920, Tarnów 1968

Udostępnij ten post: