Losowy obrazek... odśwież, a zobaczysz inny!

Wytyczne Kurii dotyczące sprawowania sakramentów i pogrzebów w okresie obowiązywania prawnego stanu epidemii

Chrzest św.
Sakrament winien być udzielany poza Mszą Świętą, zwłaszcza w tych parafiach, gdzie świątynie są niewielkie.

Bierzmowanie
Zaplanowane bierzmowania zostają przełożone na jesień. Nowe terminy będą ustalane z Księżmi Biskupami w drugiej połowie sierpnia.

Eucharystia
Podtrzymana jest dyspensa od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Należy jednak zachęcać wiernych do fizycznego uczestnictwa w niej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Przypominam, że w naszej diecezji, zgodnie z przepisami liturgicznymi, do wiernego należy wybór formy przyjmowania Komunii Świętej (do ust lub na rękę).

Pierwsza Komunia Święta
Terminy należy wyznaczyć w porozumieniu z rodzicami ukazując im istotę tej uroczystości i prosząc, by nie uzależniali w żaden sposób zgody na przystąpienie dziecka do Komunii Świętej od tego co niepewne, czyli od terminu wznowienia działalności przez lokale gastronomiczne. Nie należy organizować uroczystości pierwszokomunijnych w maju. Przyjmuje się jako zasadę dla całej diecezji, żeby pierwsze komunie święte odbyły się najpóźniej do ostatniego dnia sierpnia br. (przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego). Mając na uwadze duchowe dobro dzieci, które nie powinny być pozbawione łaski komunii eucharystycznej, rekomenduje się, aby uroczystości pierwszokomunijne zorganizować w parafiach w czerwcu. Należy je przeprowadzać tak, aby nie naruszać przepisów państwowych, a przede wszystkim nie narażać dzieci.
Uwzględniając wytyczne Rządu i Kurii proponujemy następujące terminy:

  • Jagodnik 11.06 (Boże Ciało)
  • Trzęsówka 14.06 (niedziela)

Oczywiście sytuacja może ulegać zmianie, jeżeli będzie podtrzymywana liczba wiernych na Eucharystii dzieci przyjmą komunię na dodatkowych Mszach tak, aby w miarę możliwości mogła uczestniczyć większa liczba wiernych, jeśli zwiększy się liczba uczestników komunie będą udzielane na sumach. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, patrzmy też na dobro dzieci i pamiętajmy co jest najważniejsze! Ostateczną decyzję podejmiemy w połowie maja. 

Sakrament Pokuty i Pojednania
Przystąpienie do pierwszej Komunii Świętej dziecka ma być poprzedzone jego przystąpieniem do pierwszej spowiedzi sakramentalnej.

Namaszczenie chorych i inne posługi
Podtrzymana zostaje zasada, że sakrament namaszczenia chorych jest udzielany tylko na prośbę chorego lub jego opiekunów. W takim wypadku kapłan ma obowiązek udzielić tego sakramentu. Zawieszone nadal pozostają odwiedziny chorych w domach z okazji pierwszych piątków lub sobót miesiąca. Można udzielać jedynie Wiatyku. 

Małżeństwo
W przypadku zaplanowanych małżeństw na czas epidemii bardzo prosimy o kontakt zainteresowanych do kancelarii wyjaśnimy i omówimy, jakie są możliwości zawarcia w tym czasie małżeństwa. Jeśli ktoś decyduje się na przeniesienie terminu też powinien zgłosić to do kancelarii jeżeli wcześniej podał inny termin.

Pogrzeby
Podtrzymane jest wskazanie, żeby pogrzeby ograniczyć do jednej stacji – przy grobie. Zaleca się, aby msze święte pogrzebowe były sprawowane w kościołach parafialnych osób zmarłych, chyba że okoliczności inaczej doradzają. Aktualnie obowiązuje norma, że w jednym pogrzebie może brać udział na cmentarzu do 50 osób nie licząc sprawujących posługę religijną i członków obsługi.

Ks. Piotr Steczkowski
Kanclerz kurii

Udostępnij ten post:

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Zmień to i dodaj własny.

Zaloguj się, by móc komentować.