Losowy obrazek... odśwież, a zobaczysz inny!

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – duchowa adopcja

W związku z sytuacją epidemiczną zachęcamy do prywatnego sposobu podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, poprzez indywidualne odmówienie formuły przyrzeczenia.

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję (poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą – Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu):

*Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, *wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych *postanawiam mocno i przyrzekam, *że od dnia 25 marca 2020 r., *w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, *biorę w duchową adopcję jedno dziecko, *którego imię jedynie Bogu jest wiadome, *aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia *oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.*Tymi modlitwami będą:
– jedna tajemnica różańca św.,
– moje dobrowolne postanowienia,
modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

Udostępnij ten post:

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Zmień to i dodaj własny.

Zaloguj się, by móc komentować.