Losowy obrazek... odśwież, a zobaczysz inny!

Zamówienia publicze, zapytania

Data dodania: 06.06.2019 – Termomodernizacja Kaplicy Parafialnej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowach Baranowskich

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji w załącznikach:

Formularz ofertowy (PDF)

Umowa – projekt (PDF)