Losowy obrazek... odśwież, a zobaczysz inny!

Ważne informacje

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego kilka ważnych informacji:

• Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.

• Nie wolno organizować tzw. spowiedzi dekanalnych, jak to było w zwyczaju. Spowiadać należy w ramach własnej parafii.
W naszej parafii będzie możliwość spowiedzi popołudniu od godz.16.00 do Mszy Św. i 30 minut po Eucharystii. Bardzo serdecznie zachęcamy do spowiedzi, nie czekamy do ostatniej chwili żeby uniknąć zbyt dużego tłoku.

Spowiedź przeprowadzać będziemy w konfesjonale w zakrystii lub Kaplicy Matki Bożej. Trzeba poprosić księdza i powiedzieć gdzie chcemy się spowiadać (spowiedź w innym miejscu niż konfesjonał też jest ważna). Zadbamy o higienę i odpowiednie środki dezynfekujące. Kratki konfesjonału zostały zaklejone folią. W innym miejscu penitent może się spowiadać półgłosem, klęcząc lub siedząc w odległości 1,5 metra od spowiednika. Na rozgrzeszenie powinien zawsze uklęknąć. Miejsca spowiedzi zapewnia zachowanie dyskrecji i tajemnicy spowiedzi.

• Treść przykazań kościelnych: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty; 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 r. okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3. Przykazania kościelnego trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

• Ten kto nie będzie się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami: 1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe; 2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK].

Komunia duchowa jest aktem modlitewnym, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

• My kapłani celebrujący Eucharystię i udzielający Komunii Świętej jesteśmy zobowiązani do umycia rąk bezpośrednio przed i po tych czynnościach liturgicznych.

• Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej: do ust i na rękę. Wybór należy do wiernego przystępującego do niej. Komunii Świętej.

• Na prośbę rodziców można udzielać sakramentu chrztu świętego dzieciom. Woda używana do sprawowania sakramentu powinna być świeżo zaczerpnięta i poświęcona. Nie używać wody wcześniej poświęconej lub z chrzcielnicy. Sakrament chrztu świętego należy sprawować poza Mszą Świętą, w obecności najbliższej rodziny.

• Przy odprawianiu pogrzebów należy pamiętać o tym, aby liczba uczestników nie przekraczała 50 osób. Szczegółowych ustaleń co do przebiegu ceremonii należy dokonywać w porozumieniu z rodziną zmarłego, firmą pogrzebową. Możliwa jest do zastosowania forma: najpierw pochówek a następnie Msza Święta pogrzebowa. Jak do tej pory nie ma zakazu wprowadzania trumny do kościoła. Obowiązuje zakaz pieszych konduktów pogrzebowych.

• Udzielanie sakramentów chorym w domach jest naszym obowiązkiem. Chyba że, nasza obecność miała by pogorszyć stan chorego lub zagrozić jego życiu.

• Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół. Wówczas też zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram tych celebracji.

• Obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej eucharystii oraz ograniczenie liczbowe uczestników do 50 osób. Prosimy, abyście w miarę możliwości pozostali w domach. Nasz Kościół jest otwarty dla indywidualnej modlitwy. Zachęcamy do codziennego odmawiania różańca o godz. 20.30, korzystania z transmisji Mszy św. w telewizji radiu i Internecie.

PRZYPOMINAMY BARDZO WAŻNE: Wszyscy, którzy zgłaszają się do szpitala lub w inny sposób korzystają z pomocy medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub pobytu w kwarantannie. Zatajanie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania placówek medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce zabraknie personelu zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w przymusowej kwarantannie. Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki lub ratowników medycznych prosimy: mówcie od razu prawdę o swojej sytuacji!

• Szczegółowe informacje na temat sposobu obchodów Wielkiego Tygodnia i Świąt Paschalnych zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Udostępnij ten post:

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Zmień to i dodaj własny.

Zaloguj się, by móc komentować.